Saturday, 10 September 2016

MAJLIS PERNIKAHAN FATHIAH & ZAMRI

Tempat: Jalan Panglima 5, Bandar Tenggar Johor
Masa 10 Sept 2016
BARAKALLAH LAKA WA BARAKA 'ALAIKA WA JAMA'A BAINAKUMA FIL KHAIR (semoga Allah memberi berkah kepadamu & keberkahan atas pernikahan kamu, & mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan). (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; Hadits semakna diriwayatkan dari 'Aqil bin Abu Thalib. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih.
[HR. Tirmidzi No.1011].


No comments:

Post a Comment